Law and Security of Supply

Finnish Lawyers’ Association’s (Suomalainen Lakimiesyhdistys) member event on September 21, 2021 in Helsinki / online. The event focused on law and security of supply (titled ‘Oikeus ja huoltovarmuus’ in Finnish) and included a number of presentations given by LEXSECURE affiliated experts. The event was hosted by LEXSECURE researcher Kirsi-Maria Halonen. Presentations (in Finnish):

Huoltovarmuuden tavoitteet Suomessa
Mirva Salminen, tutkija, LEXSECURE projekti (Suomen Akatemia), Lapin yliopisto, oikeustieteiden tdk

Huoltovarmuus terveydenhuollossa
Lasse Lehtonen, Terveysoikeuden professori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk; diagnostiikkajohtaja, HUS

Huoltovarmuus energiasektorilla
Kaisa Huhta, Eurooppaoikeuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos, Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus (CCEEL)

Huoltovarmuus ja omistajuuden sääntely ennen ja nyt
Mikko Rajavuori, Suomen Akatemian tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos

Huoltovarmuus ja toimitusketjun hallinta
Jaakko Salminen, apulaisprofessori, Copenhagen Business School; erikoistutkija, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tdk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: